Locaties

Het Mozaïek heeft twee locaties, die zeer dicht bij elkaar liggen in de wijken Hof van Delft en Voordijkshoorn. Op beide locaties wordt een volledig onderwijsaanbod gegeven van groep 1 tot en met 8.

hofvandelft
alkemadestraat

De locatie Voordijkshoorn wordt als Brede school aangeduid. Met verschillende partners werken wij daarbij in hechte vorm samen. Onze partners in de Brede school zijn kinderopvangorganisatie SRK, peuterspeelzaal De Open Hoek en speel-o-theek Speeloké. In de samenwerking staat de ontwikkeling van de kinderen voorop, zowel individueel, als in groepsverband.

Wij zien onze brede school als een gemeenschap, waarin wij leren, delen en spelen met elkaar, elkaar respecteren, met elkaar communiceren en verantwoordelijkheid dragen met elkaar. Het gemeenschappelijke krijgt verder vorm door de inrichting van het gebouw en het plein. Het profiel van de brede school is “Avontuur en Bewegen”. Onze samenwerking en activiteiten zijn gericht op dit profiel.

 Een aantal voordelen van onze brede school:

  • Door het structurele overleg tussen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontstaat er een doorgaande lijn van peuter tot en met groep 8. Peuters van de peuterspeelzaal en de kinderopvang die instromen op het Mozaïek worden niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling overgedragen.
  • Regelmatig is er overleg tussen managers en zorgcoördinatoren. Dit zorgt voor beleidsmatige en pedagogische afstemming.
  • Profielplekken in de school zijn ruim opgezet en zorgvuldig ingericht. De schoolse en buitenschoolse activiteiten sluiten goed aan op elkaar. Door de ruimtes van elkaar te gebruiken, ontstaat er voor elke partij veel meer ruimte dan normaal in een school het geval is.
  • Er zijn geen andere scholen in het gebouw aanwezig. Daardoor heeft onze brede school een kleinschalig karakter. Dit zorgt voor korte lijnen en een prettige samenwerking met partijen. Iedereen kent elkaar op school.
  • Klassenblogs

    Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

    Lees de klassenblogs