Team

Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs, de activiteiten en de dagelijkse zorg voor de eigen groep. De groepsleerkracht is uw eerste aanspreekpunt bij alles wat uw kind aangaat.

Vakleerkrachten

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft twee keer per week les aan groep 3 tot en met 8.

Op onze school is ook een vakleerkracht filosofie werkzaam. Op woensdagochtend wordt lesgegeven aan kleine groepen kinderen uit groep 1 t/m 8. Het eerste half jaar worden deze lessen gegeven aan kinderen op de locatie Hof van Delft en het tweede half jaar aan de kinderen op de locatie Voordijkshoorn.

Schoolleiding

De directeur geeft leiding aan beide locaties van Het Mozaïek. De directeur is o.a. eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, beleidsmatige, organisatorische en financiële zaken van de school. De directeur wordt ondersteund door een managementassistent. Zij functioneert als aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. De managementassistent is wisselend op de beide locaties aanwezig, evenals de directeur.

Intern begeleider

Op elke locatie hebben we een intern begeleider. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en coördineert de leerlingenbegeleiding (zie hoofdstuk 4). De intern begeleider is ook een belangrijke gesprekspartner voor ouders en leerkrachten wanneer er extra ondersteuning nodig is bij individuele kinderen.

Zorg- en beleidsteam

Het zorg- en beleidsteam bestaat uit de directeur en de intern begeleiders. Met enige regelmaat (minimaal 1x per 6 weken) komt het zorg- en beleidsteam bij elkaar. Wanneer een leerkracht een begeleidingsvraag heeft met betrekking tot een leerling, wordt de leerling in het zorg- en beleidsteam besproken. Behalve het bespreken van leerlingen, staat ook de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen regelmatig op de agenda, naast opbrengsten en beleidszaken. Tweewekelijks hebben directeur en intern begeleiders overleg over onderwijskundige zaken en het beleid op school.

teamfoto
  • Klassenblogs

    Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

    Lees de klassenblogs