Ouders

Het Mozaïek is een school met een hoge ouderbetrokkenheid. Wij hechten hier veel waarde aan.

De redenen hiervoor zijn:

  • Een goede wederzijdse betrokkenheid en samenwerking tussen school en ouders is van belang om van de school een plek te maken waar kinderen zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.
  • Informatie en transparantie vergroten de betrokkenheid en zorgen voor duidelijke verwachtingen.
  • Nieuwe ideeën en feedback van ouders houden de school alert en verhogen de kwaliteit van het onderwijs.
  • Ouderbetrokkenheid zorgt voor betere leerlingprestaties. Elkaar steunen zorgt voor meer welbevinden van de kinderen binnen de school en voor betere leerprestaties.

Jaarlijks melden veel ouders zich aan om de school op allerlei manieren van dienst te zijn. Ouders denken mee over beleidszaken en doen mee met allerlei activiteiten. Hierbij moet u denken aan incidentele hulp, maar ook structurele hulp. Zo zijn er bijvoorbeeld bibliotheekouders, computerouders, ouders die lessen verzorgen (schaakles, handvaardigheidles, wiskundeles en Franse les) en ook ouders die in het kader van een stage bij ons op school helpen of vertellen over hun beroep. Het is voor uw kind op school heel fijn als u (natuurlijk afhankelijk van uw eigen mogelijkheden) kunt participeren.

  • Klassenblogs

    Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

    Lees de klassenblogs