Inschrijven

Wij willen graag tijdig weten hoeveel leerlingen wij in de kleutergroepen kunnen verwachten. Om te voorkomen dat er geen plaats meer is voor uw kind in de kleutergroep, adviseren wij u om uw kind tijdig aan te melden. De beste periode voor aanmelding is tussen de tweede en de derde verjaardag van uw kind.  U maakt hiervoor een afspraak met de directeur van school, mevrouw Marianne Wijshake-Laarberg, op de locatie van uw voorkeur. U krijgt dan een rondleiding en u wordt geïnformeerd over het onderwijs bij ons op school. Daarnaast kunt u uiteraard vragen stellen en de sfeer in de klassen ervaren. Na het invullen van het aanmeldformulier, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Als u uw kind bij ons heeft aangemeld, dan wordt enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt door de groepsleerkracht contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor de wenmomenten. Uw kind mag vijf dagdelen komen oefenen op school. De laatste weken van het schooljaar en in december plaatsen wij geen nieuwe leerlingen in verband met het activiteitenprogramma in de groepen. Dit is mede afhankelijk van de groepsgrootte. Kinderen die in deze periode vier jaar worden, zijn dan na de vakantie van harte welkom.

Oudere kinderen kunnen ook op school worden geplaatst. Wij houden daarbij rekening met de groepsgrootte, de groepsdynamiek en het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in een groep.