Onderwijs op maat

Onderwijs op maat en het GIP-model

Om alle kinderen onderwijs op maat te bieden hanteert de school het organisatiemodel GIP. GIP betekent: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.

Het werken met het model geeft de leerkracht de gelegenheid om goed in te spelen op de verschillen in de klas. Hierdoor heeft de leerkracht de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven.

Dit model zorgt ervoor dat:

 • de organisatie en het leerkrachtengedrag voorspelbaar zijn voor kinderen;
 • de kinderen leren zelfstandig te werken, plannen en omgaan met uitgestelde aandacht;
 • de leertijd effectief gebruikt wordt;
 • dagelijks extra leerhulp mogelijk is voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen binnen de klas.

 Meestal wordt gewerkt in drie niveaugroepen, waarbij bepalend is in welke mate het kind ondersteuning nodig heeft.

 • Instructieonafhankelijke leerlingen: kinderen die zonder basisinstructie zelfstandig aan het werk kunnen. Deze kinderen krijgen de leerstof en instructie op maat aangeboden.
 • Instructiegevoelige leerlingen: kinderen die over het algemeen goed verder kunnen na basisinstructie, maar soms toch nog enige ondersteuning nodig hebben.
 • Instructieafhankelijke leerlingen: kinderen die na de basisinstructie nog extra instructie nodig hebben.
 • Klassenblogs

  Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

  Lees de klassenblogs